wpe16.gif (1229 bytes)

                   WB00458_.gif (19980 bytes)

 

UNAB elkonsultbyrå startades 1994 och arbetsinsatsen består av följande

WB01541_.gif (712 bytes)

entreprenadbesiktning

WB01541_.gif (712 bytes)

kontroll

WB01541_.gif (712 bytes)

projektledning

WB01541_.gif (712 bytes)

kostnadskalkyler

WB01541_.gif (712 bytes)

förfrågningsunderlag med betoning på totalentreprenadsförfrågningar