wpe16.gif (1229 bytes)

                   WB00878_.GIF (17187 bytes)

Ett axplock av de största uppdragsgivarna

Partillebo Lokaler AB och Partillebo AB

WB01539_.gif (682 bytes)

nybyggnation

WB01539_.gif (682 bytes)

renoveringsentreprenad

WB01539_.gif (682 bytes)

underhållsentreprenad

WB01539_.gif (682 bytes)

projektledning

 

Svenska Shell AB

WB01539_.gif (682 bytes)

entreprenadbesiktning av om- och nybyggnation

 

Lerums Kommun

WB01539_.gif (682 bytes)

larminstallation, projektledning och kontroll